top of page
  • Zdjęcie autoraPiotr Kośka

Docker Scout - Zabezpie swój łańcuch dostaw na każdym poziomie
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw zaprojektowane z myślą o programistach


Docker Scout zapewnia ujednolicony widok do zabezpieczania rozwoju kontenera, w tym widok warstw po warstwie zależności, ich znanych luk i zalecanych ścieżek naprawczych.


Docker Scout został zaprojektowany z myślą o programistach i zintegrowany z Dockerem. Dzięki Docker Scout możesz spędzać mniej czasu na wyszukiwaniu i naprawianiu luk w zabezpieczeniach, a więcej na opracowywaniu kodu.


Korzyści docker scout:

  1. Zrozumienie zależności aplikacji - Zapoznaj się z zależnościami aplikacji w każdej warstwie obrazów, niezależnie od tego, czy znajdują się one w obrazie podstawowym, czy w kodzie aplikacji.

  2. Przeanalizuj luki w swoich zależnościach - Oceń luki w zabezpieczeniach każdej zależności według warstwy, uszeregowane według ważności.

  3. Działaj szybko dzięki sugerowanym opcjom naprawczym - Szybko reaguj na alerty dzięki uszeregowanym pod względem ważności sugestiom i automatycznym rekomendacjom dotyczącym środków zaradczych.


Kluczowe funkcje i możliwości Docker Scout:


  1. Ujednolicony widok analizy składu oprogramowania - W jednym widoku widoczne są bezpośrednie i przechodnie zależności aplikacji ze wszystkich warstw. Ten warstwowy widok nie tylko wyjaśnia kolejne etapy naprawy, ale także pomaga zrozumieć kompozycję obrazu.

  2. Aktualizacje luk w zabezpieczeniach zależne od zdarzeń - Luki w zabezpieczeniach są wykrywane i ujawniane w sposób ciągły przez sterowany zdarzeniami model danych, który obsługuje Docker Scout. Po opublikowaniu nowego CVE Docker Scout używa SBOM Twojego obrazu, aby sprawdzić, czy istnieje pozytywna korelacja między Twoim obrazem a Twoim CVE – dzięki czemu Twoje rekomendacje są zawsze aktualne.

  3. Zalecenia dotyczące środków zaradczych w kontekście - Zintegrowane rekomendacje są widoczne w Docker Desktop. Docker Scout zaleca opcje korygowania dla aktualizacji obrazu podstawowego, a także aktualizacji zależności w warstwach kodu aplikacji.

Zródło:


70 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Poznaj wiecej szczegołów...

Poznaj terraform jedno z najepszych narzedzi do zarządzania infrastrukturą w kodzie (IaC) - w kursie tym przeprowadzam Cię przez proces instalacji i konfiguracji tego narzędzia.

bottom of page