top of page

Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Zdjęcie autoraPiotr Kośka

Infrastruktura jako Kod (IaaC) - VPC, Domain, konfiguracja w terraformie naszego środowiska cześć 4

Zaktualizowano: 27 gru 2022
W kolejnej czwartej części zajmiemy się konfiguracja naszego Digital Ocean i tu skonfigurujemy nasze sieci (Networking) - czyli VPC dla adresu sieciowego 10.1.0.0/16 z podziałem na podsieci, oraz skonfigurujemy strefa DNS (Domain) dla dev.technicznie-nietechnicznie.cloud. Dodamy też trochę zmiennych tak by nasza konfiguracja była bardziej elastyczna.

Jeżeli trafiłeś tu i nie znasz poprzednich materiałów poniżej mały spis (poroponowana kolejność czytania):Dodajmy zmienne


W terraform często będziemy wykorzystywać zmienne lub się do nich odnosić na różne sposoby. Będziemy też wykorzystywać wartości, które wygeneruje nam pewien zasób (resources) stworzony w Digital Ocean, a że nie znamy jego nazwy przed stworzeniem czy identyfikatora będziemy musieli się do niego jakoś odnieść - po przez właśnie zmienne lub "kotwice". Zadeklarujemy sobie kilka zmiennych na początek.


Tworzymy plik vars.tf - jego konstrukcja bedzie nastepująca:


variable "type_env" {
  description = "Type enviroment example: development, staging or production."
  type = string
  default = "development"
}

variable "name_env" {
  description = "Name enviroment."
  type = string
  default = "youtube"
}

variable "app_name_type" {
  description = "Application name"
  type = string
  default = "dev"
}

variable "app_name" {
  description = "Application name"
  type = string
  default = "Application"
}


Nie pierwszy raz już deklarujemy nasze zmienne więc sposób deklaracji ich w terraform nie powinien być dla nas zaskoczeniem. Spojrzymy tylko na nowe elementy:


 • type - określa jakiego typu jest to zmienna - w tym przypadku jest to string - isinieje jeszcze kilka innych typów.

 • default - określa domyślna wartość w przypadku nie podania tej zmiennej przez użytkownika terafforma (operatora).

Pierwszą zmienna z naszej listy type_env możemy wykorzystać już w poprzednio naszym utworzonym pliku project.tf - wykorzystanie bedzie bardzo proste wskazujemy jaki obiekt nas interesuje w tym przypadku var a po kropce odwołujemy się do nazwy naszej zmiennej - całość prezentuje się tak


resource "digitalocean_project" "youtube-project" {
 name = "YoutubeProject"
 description = "Project for YouTube Channel"
 purpose = "Learning"
 environment = var.type_env
}

Naszą zmienna type_env użyjemy w wartości enviroment. Dzięki temu będziemy mogli później przez nasz moduł nadpisywać te zmienne i uruchomić przykładowo takie samo środowisko produkcyjne w naszej konfiguracji. Po prostu tworząc nowy moduł a w nim tylko nadpisując zmienne. Przykład poniżej:


module "digitalocean-youtube" {
 source = "./modules/digitalocean/youtube-do"
 providers = {
  digitalocean = digitalocean.youtube-do
 }
 type_env = "production"
}

Tak uruchomiony kod w Terraform dla mojej aktualnej konfiguracji oczywiście spowodowałby zmiany ponieważ ja już mam skonfigurowany projekt w DigitalOcean z wartości development dla enviroment w resources "digitalocean_project" "youtube-project". Sprawdzenie potwierdziło, że funkcjonalność działa tak jak należy.Konfigurujemy sieć dla naszych regionów


Regionów w digitalocean nie jest tak dużo jak w AWS czy Azure, ale liczba 14 regionów i konieczność ręcznej konfiguracji sieci w każdym z tych regionów byłaby męcząca. Wezmę sieć 10.1.0.0/16 i podzielę ja na podsieci z maską 10.1.X.X/20 (cidr). Da to mi w moim przypadku podział na 16 podsieci czyli przy 14 regionach jest to idealny podział.


W digitalocean regiony mamy następujące:


 1. North America:

  1. NYC1

  2. NYC2

  3. NYC3

  4. SFO1

  5. SFO2

  6. SFO3

  7. TOR1

 2. Europe:

  1. LON1

  2. AMS2

  3. AMS3

  4. FRA1

 3. Asia:

  1. SGP1

  2. BLR1

 4. Australia:

  1. SYD1:


Konfiguracja sieci odbywać się będzie w następujący sposób poprzez resources "digitalocean_vpc" poniżej przykład dla jednego regionu:


resource "digitalocean_vpc" "nyc3" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-nyc3-vpc"
  region = "nyc3"
  ip_range = "10.1.32.0/20"
}

Gdzie odpowiednie pola:

 • name - to nazwa naszej sieci (vpc)

 • region - to informacja dla jakiego regiony bedzie dostepna ta konkretna sieć

 • ip_range - tu podział na moje subnety

A tak prezentuje się całościowo plik konfiguracyjny vpc.tf:


resource "digitalocean_vpc" "nyc1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-nyc1-vpc"
  region = "nyc1"
  ip_range = "10.1.0.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "nyc2" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-nyc2-vpc"
  region = "nyc2"
  ip_range = "10.1.16.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "nyc3" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-nyc3-vpc"
  region = "nyc3"
  ip_range = "10.1.32.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "sfo1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-sfo1-vpc"
  region = "sfo1"
  ip_range = "10.1.48.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "sfo2" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-sfo2-vpc"
  region = "sfo2"
  ip_range = "10.1.64.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "sfo3" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-sfo3-vpc"
  region = "sfo3"
  ip_range = "10.1.80.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "tor1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-northamerica-tor1-vpc"
  region = "tor1"
  ip_range = "10.1.96.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "lon1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-europe-lon1-vpc"
  region = "lon1"
  ip_range = "10.1.112.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "ams2" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-europe-ams2-vpc"
  region = "ams2"
  ip_range = "10.1.128.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "ams3" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-europe-ams3-vpc"
  region = "ams3"
  ip_range = "10.1.144.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "fra1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-europe-fra1-vpc"
  region = "fra1"
  ip_range = "10.1.160.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "sgp1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-asia-sgp1-vpc"
  region = "sgp1"
  ip_range = "10.1.176.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "blr1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-asia-blr1-vpc"
  region = "blr1"
  ip_range = "10.1.192.0/20"
}

resource "digitalocean_vpc" "syd1" {
  name = "terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-australia-syd1-vpc"
  region = "syd1"
  ip_range = "10.1.208.0/20"
}

Wartość ta terraform-${var.type_env}-${var.name_env}-europe-fra1-vpc jest niczym innym jak generowaną nazwa dla vpc na podstawie stałych elementów + uzupełniona z wcześniej zadeklarowanych zmiennych wartościami.


Możemy teraz uruchomić terraform plan i sprawdzić czy wszystko będzie dodane prawidłowo.Komunikat o 14 dodanych zasobach jest poprawnym komunikatem. Terraform apply i możemy weryfikować po stronie DigitalOcean czy mamy wszystkie VPC stworzone.DNS po stronie Digital Ocean - działamy z modułem OVH


Dobrze mieć naszą konfigurację tak ustawiona dla naszych maszyn wirtualnych że, będa one automatycznie otrzymywać nazwy FQDN. Tworząc zasób w digital ocean oprócz IP będę też mu przydzielał łatwiejszą do zapamiętania nazwę kanoniczna. W głowie wolę pamiętać numery telefonów a nie adresy IP :)


Muszę zatem wykierować moją subdomenę z OVH do DigitalOcean. Dlatego też stworzony wczesniej moduł OVH i obsługiwany w terraform wykorzystam do tego. Mogę szybko tą zmianę zrobić z poziomu mojego kodu. Tworzę trzy rekordy NS kierujące na moją zone w DigitalOcean.

resource "ovh_domain_zone_record" "ns1-dev-technicznie-nietechnicznie-cloud" {
  zone = "technicznie-nietechnicznie.cloud"
  target = "ns1.digitalocean.com."
  fieldtype = "NS"
  subdomain = "dev"
  ttl = "0"
}

resource "ovh_domain_zone_record" "ns2-dev-technicznie-nietechnicznie-cloud" {
  zone = "technicznie-nietechnicznie.cloud"
  target = "ns2.digitalocean.com."
  fieldtype = "NS"
  subdomain = "dev"
  ttl = "0"
}

resource "ovh_domain_zone_record" "ns3-dev-technicznie-nietechnicznie-cloud" {
  zone = "technicznie-nietechnicznie.cloud"
  target = "ns3.digitalocean.com."
  fieldtype = "NS"
  subdomain = "dev"
  ttl = "0"
}

Konfiguracja po stronie DigitalOcean będzie wyglądać następująco - tworzymy nowy plik domain.tf


data "digitalocean_project" "youtube-project" {
  name = "YoutubeProject"
}

resource "digitalocean_project_resources" "domain" {
  project = data.digitalocean_project.youtube-project.id
  resources = [
    digitalocean_domain.dev-technicznie-nietechnicznie-cloud.urn
  ]
}

resource "digitalocean_domain" "dev-technicznie-nietechnicznie-cloud" {
  name = "${var.app_name_type}.technicznie-nietechnicznie.cloud"
}

Pojawiły nam się trzy nowe obiekty oraz nowy typ w terraform, data - dostępny z naszego providera digitalocean.


 • data "digitalocean_project" "youtube-project" - to wartość, która pobierze nam kilka pól z projektu o nazwie "YoutubeProject" ale nas będzie głownie interesować ID naszego projektu. Potrzebny będzie ono nam do połączenia URN Domeny z ID projektu i w ten sposób zapięcia Domeny w DigitalOcean do naszego projektu który stworzyliśmy.

 • resource "digitalocean_project_resources" "domain" - zasób ten właśnie robi nam połączenia i w ten sposób Projekt w Digital Ocean wie że domena dev.technicznie-nietechnicznie.cloud należy do tego własnie projektu jakim jest "YoutubeProject"

 • resource "digitalocean_domain" "dev-technicznie-nietechnicznie-cloud" - to już deklaracja samej naszej Zony jeszcze bez rekordów, nie licząc trzech rekordów NS)Już na tym etapie wiemy co robimy :) wiec po naszym terraform plan, terraform apply sprawdzamy czy mamy naszą zone w digitalocean.
Projekt pokazuje nam naszą zone - zatem wszystko mamy skonfigurowane jak należy.


W tym artykule to tyle, w kolejnym materiale uruchomimy naszą pierwsza aplikacje skonfigurowana w terraform.115 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Poznaj terraform jedno z najepszych narzedzi do zarządzania infrastrukturą w kodzie (IaC) - w kursie tym przeprowadzam Cię przez proces instalacji i konfiguracji tego narzędzia.

bottom of page