top of page

Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Zdjęcie autoraPiotr Kośka

Narzędzie do analizy statycznej infrastruktury jako kodu w Terraform

TFlint (Terraform Lint) to narzędzie do analizy statycznej infrastruktury jako kodu (IaC) w Terraform. Umożliwia sprawdzenie poprawności składni, struktury i zgodności z wytycznymi w plikach konfiguracyjnych Terraform. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku zespołów pracujących na dużych projektach infrastruktury, gdzie błędy mogą być kosztowne i trudne do wykrycia.W tym artykule przedstawimy przykłady użycia polecenia TFlint, omówimy zalety jego stosowania, a także pokażemy, jak można go zintegrować z procesem wdrażania infrastruktury.


Instalacja TFlint

TFlint jest dostępny na różnych platformach, takich jak Linux, macOS i Windows. Można go zainstalować za pomocą menedżera pakietów lub pobrać binarkę bezpośrednio z GitHub.


Przykład instalacji na macOS

Przykład instalacji na Linux

Przykład instalacji na Windows

Pobierz plik .zip z GitHub i wypakuj go do katalogu, który jest zawarty w zmiennej środowiskowej PATH.


Konfiguracja TFlint

Aby dostosować TFlint do swoich potrzeb, można utworzyć plik konfiguracyjny o nazwie .tflint.hcl. Plik ten powinien być umieszczony w głównym katalogu projektu Terraform.


Przykładowy plik konfiguracyjny:

Podstawowe użycie TFlint

Aby uruchomić TFlint, należy wpisać polecenie tflint w konsoli, będąc w katalogu z plikami konfiguracyjnymi Terraform. TFlint sprawdzi wszystkie pliki o rozszerzeniu .tf.


Przykład użycia:

Można również sprawdzić pojedynczy plik .tf podając jego nazwę jako argument:

Zalety stosowania TFlint


 1. Wykrywanie błędów składniowych i strukturalnych: TFlint analizuje pliki konfiguracyjne Terraform, aby wykryć wszelkie błędy składniowe, strukturalne i inne niezgodności z dokumentacją. Dzięki temu można uniknąć błędów, które mogą prowadzić do nieprawidłowego działania infrastruktury.

 2. Właściwe stosowanie zasobów AWS: TFlint sprawdza zgodność z wytycznymi AWS, takimi jak poprawne typy instancji EC2 czy poprawne odniesienia do zasobów IAM. To pomaga uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym użytkowaniem usług AWS.

 3. Automatyzacja sprawdzania jakości kodu: TFlint może być zintegrowany z narzędziami CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) w celu automatycznego sprawdzania jakości kodu przed wdrożeniem. Dzięki temu, można utrzymać wysoką jakość kodu infrastruktury jako kodu (IaC) i uniknąć wprowadzania błędów do środowiska produkcyjnego.

 4. Dopasowywanie reguł do potrzeb projektu: TFlint pozwala na konfigurację własnych reguł sprawdzania, dzięki czemu można dostosować narzędzie do potrzeb konkretnego projektu. Daje to większą elastyczność i umożliwia lepsze zarządzanie jakością kodu.

 5. Szybka identyfikacja problemów: TFlint pozwala szybko zidentyfikować potencjalne problemy, co przekłada się na mniejsze ryzyko wprowadzania błędów do infrastruktury. Ułatwia również prace programistom, którzy mogą szybko zidentyfikować źródło problemu i go naprawić.

Przykłady użycia TFlint z różnymi flagami


TFlint oferuje wiele flag, które pozwalają na dostosowanie działania narzędzia do konkretnych potrzeb.


Sprawdzanie modułów Terraform: Aby sprawdzić również moduły używane w projekcie, można użyć flagi --module.

Ignorowanie błędów dla określonych reguł: Jeśli chcesz zignorować błędy dla określonych reguł, możesz użyć flagi --ignore-rule.

Zgłaszanie tylko błędów o określonym poziomie: Aby wyświetlić tylko błędy o określonym poziomie, można użyć flagi --severity.

Sprawdzanie plików Terraform tylko w określonym katalogu: Aby sprawdzić tylko pliki w określonym katalogu, można użyć flagi --chdir.

Integracja TFlint z narzędziami CI/CD


Współpracując z innymi programistami i zarządzając projektami infrastruktury, warto zintegrować TFlint z narzędziami CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), takimi jak Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions czy CircleCI. Integracja pozwala na automatyczne sprawdzanie jakości kodu Terraform przed zatwierdzeniem zmian i wdrożeniem ich na środowisko produkcyjne.


Przykład integracji TFlint z GitHub Actions:

W powyższym przykładzie, GitHub Actions uruchamia TFlint na wirtualnej maszynie z systemem Ubuntu. Przed uruchomieniem TFlint, kod źródłowy zostaje pobrany, a następnie instalowany jest TFlint w wersji 0.31.0. Na koniec, TFlint jest uruchamiany na plikach konfiguracyjnych Terraform.


Wnioski


TFlint to potężne narzędzie do analizy statycznej kodu infrastruktury jako kodu (IaC) w Terraform. Pomaga wykryć błędy, utrzymać wysoką jakość kodu i uniknąć wprowadzania problemów do środowiska produkcyjnego. Dzięki integracji z narzędziami CI/CD, TFlint może automatycznie sprawdzać jakość kodu podczas procesu wdrażania.


Użycie TFlint przynosi wiele korzyści dla zespołów deweloperskich, zwłaszcza tych pracujących nad dużymi projektami infrastruktury. Warto zatem włączyć TFlint do swojego procesu wdrażania infrastruktury jako kodu, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.


Teraz, gdy znasz podstawy TFlint, jego zalety i przykłady użycia, spróbuj wdrożyć to narzędzie w swoim projekcie i przekonaj się o jego wartości. Pamiętaj, że konfiguracja TFlint pozwala na dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb projektu, co jeszcze bardziej zwiększa jego użyteczność.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Poznaj terraform jedno z najepszych narzedzi do zarządzania infrastrukturą w kodzie (IaC) - w kursie tym przeprowadzam Cię przez proces instalacji i konfiguracji tego narzędzia.

bottom of page