top of page

Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Zdjęcie autoraPiotr Kośka

Wykorzystują luki w środowiskach kontenerowych

Zaawansowana kampania ataków o nazwie SCARLETEEL kierowana jest na środowiska kontenerowe w celu kradzieży wrażliwych danych i tworzonego oprogramowania.


Z raportu Sysdig wiemy, że atakujący wykorzystał podatność w konteneryzowanym workload, a następnie użył jej do eskalacji uprawnień na konto AWS w celu kradzieży danych i poświadczeń.


Zaawansowany atak w chmurze wiązał się również z wdrożeniem oprogramowania do kopania kryptowalut, które było albo próbą generowania nielegalnych zysków, albo sztuczką mającą na celu odwrócenie uwagi obrońców i zbicie ich z tropu.


Początkowy wektor infekcji opierał się na wykorzystaniu podatnej na ataki usługi publicznej w samodzielnie zarządzanym klastrze Kubernetes, hostowanym na Amazon Web Services (AWS).


Po zdobyciu przyczółka uruchomiono koparkę kryptowalut XMRig i użyto skryptu bash w celu uzyskania poświadczeń, które można było wykorzystać do dalszego zagłębiania się w infrastrukturę chmury AWS i eksfiltracji wrażliwych danych.


Włamanie wyłączyło również dzienniki CloudTrail, aby zminimalizować ślady, uniemożliwiając firmie Sysdig dostęp do dodatkowych dowodów. W sumie umożliwiło to aktorowi dojście do ponad 1 TB danych, w tym skryptów klientów, narzędzi do rozwiązywania problemów i plików dziennika.


Atakujący próbowali również przełączyć się za pomocą pliku stanu Terraform na inne połączone konta AWS, aby rozszerzyć swój zasięg w całej organizacji. Okazało się to jednak nieskuteczne z powodu braku uprawnień.


Schemat ataku


Krok 1:


Atakujący uzyskał początkowy dostęp, wykorzystując usługę publiczną w samodzielnie zarządzanym klastrze Kubernetes, hostowanym w ramach konta w chmurze AWS.


Krok 2:


Gdy haker zyskał dostęp, złośliwe oprogramowanie było w stanie wykonać dwie początkowe akcje podczas uruchomienia:


 • wystartować koparkę kryptowalut w celu generowania zysku bądź odwrócenia uwagi,

 • uzyskać dostęp do poświadczeń za pomocą tymczasowych poświadczeń pracownika w Instance Metadata Service (IMDS) v1, aby wyliczać i zbierać informacje w jego imieniu przy użyciu uprawnień roli klastra. Ze względu na nadane uprawnienia, atakujący był w stanie:

  • wylistować zasoby AWS,

  • znaleźć poświadczenia innych użytkowników zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), zarówno ustawionych jako zmienne środowiskowe Lambda, jak i przekazanych w postaci zwykłego tekstu do zasobników Amazon Simple Storage Service (S3).


Krok 3:


Atakujący użył poświadczeń znalezionych w poprzednim kroku, aby przeskoczyć lateralnie po sieci. Skontaktował się bezpośrednio z interfejsem API AWS i przystąpił do zbierania informacji i eksfiltracji danych. Na tym etapie cyberprzestępcy byli w stanie:


 • wyłączyć dzienniki CloudTrail, aby uniknąć wykrycia,

 • kraść zastrzeżone oprogramowanie,

 • znaleźć poświadczenia użytkownika IAM powiązane z innym kontem AWS, wykrywając pliki stanu Terraform w zasobnikach S3.


Krok 4:

Atakujący użył nowych danych uwierzytelniających, aby ponownie przejść w bok, powtarzając atak i cały łańcuch z innego znalezionego konta AWS. Na szczęście w tym przypadku nie był w stanie enumerować zasobów, ponieważ wszystkie żądania API AWS, których próbował, zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku uprawnień.


Zródło: https://sysdig.com/blog/cloud-breach-terraform-data-theft/

110 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Śledź nasze wpisy w social media

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube

Poznaj terraform jedno z najepszych narzedzi do zarządzania infrastrukturą w kodzie (IaC) - w kursie tym przeprowadzam Cię przez proces instalacji i konfiguracji tego narzędzia.

bottom of page